منتظر موعود

مگر معراج نمی خواهید؟ مگر نمی خواهید بالا بروید؟ پس نماز کامل بخوانید محــــــــــــــک نـــــــمــــــــــاز است "آیت الله بهجت ره"
دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۰۲:۲۷ ق.ظ

داستان های پندآموز و زیبا

دوست داشتن به دله ، بی خیال ظاهردوست داشتن به دله،  بی خیال ظاهر
بهش گفتم: امام زمان عج رو دوست داری؟
گفت: آره ! خیلی دوسش دارم
گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟
گفت: آره!
گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟
گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله
گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد
گفت: چرا؟
براش یه مثال زدم:
گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟


بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…
دیدم حالتش عوض شده
بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟
گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه
گفتم: پس حجابت….
اشک تو چشاش جمع شده بود
روسری اش رو کشید جلو
با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره
از فردا دیدم با چادر اومده
گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!
خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره
می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه

 حجاب چیه؟ مهم اینه که دل آدم پاک باشه!

*******************************************************************

ماجرای معلم و دانش آموز


ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ ، ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ، ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ:ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ | ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ | ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﮔﻔﺖ: ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ، ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﻳﻌﻨﻲﭼﻲ ؟ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻲﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ؟!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺁﺧﺮﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻣﻦﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ، ﻫﻤﻴﻦ؟!ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪﺷﻌﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮ ﺑﻪﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸﻪ!
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﻏﻤﻲ | ﻧﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩﻣﻲ

*********************************************************************

قهر کردن گنجشک با خدا

www.parsnaz.ir - داستان کوتاه قهر کردن گنجشک با خدا

طوفانی آمد و ...

روز ها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. فرشتگان سراغش را از خدا می‌گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می‌گفت: می آید؛ من تنها گوشی هستم که غصه‌هایش را می‌شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می‌دارد.


و سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لب هایش دوختند، گنجشک هیج نگفت. و خدا لب به سخن گشود: با من بگو از آن چه سنگینی سینه توست. گنجشک گفت: لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سر پناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. این طوفان بی موقع چه بود؟ چه می خواستی از لانه محقرم؟ کجای دنیا را گرفته بود؟” و سنگینی بغضی راه بر کلامش بست. سکوتی در عرش طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند.


خدا گفت: ماری در راه لانه ات بود. خواب بودی. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند. آن گاه تو از کمین کار پر گشودی. گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.


خدا گفت: و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخاستی. اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.

**********************************************************************

چکار کنم که خواب امام زمان (عج) را ببینم ؟

شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان رو ببینم؟
پیر مغان : شب یک غذای شور بخور. آب نخور و بخواب. شاگرد دستور پیر رو اجرا کرد و برگشت.

  شاگرد: استاد دائم خواب آب میدیدم! خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب می نوشم. کنار لوله آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه‌ای مشغول و...و...و...

پیر مغان فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛ تشنه امام زمان بشو تا خواب امام زمان ببینی.

*****

آیة الله العظمى بهجت(ره) در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگى امکان تشرف به محضر مقدس حضرت بقیه الله اعظم فرمودند: راه رسیدن به حضرت، یاد دائم آن بزرگوار است، یاد دائم و عدم غفلت از آن حضرت، آدمى را به محضر آن حضرت مى‎رساند. یاد دائم حضرت، کار مشکلى نیست حتى از تنفس فیزیکى بدن نیز آسان‎تر است. ولى همت مى‎خواهد. انسان عاشق حضرت، پس از توجه دائم همانند رسیدن به بلوغ، خود را طورى دیگر مى‎یابد.

*********************************************************************

گناهان پائیزی...

ابو عثمان می گوید: من و سلمان [علیه السلام] در زیر درختی نشسته بودیم، سلمان شاخه درختی را که برگ هایش خشک شده بود، تکان داد و در نتیجه همه برگ ها بر زمین ریخت.

آنگاه سلمان به من گفت: ای ابوعثمان! از من نمی پرسی که چرا چنین کردم؟

گفتم: سبب این کار چه بود؟

 سلمان گفت: با پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم در زیر درخت نشسته بودیم آن حضرت شاخه ای را که برگ هایش خشکیده بود، تکان داد و همه برگ ها بر زمین ریخت سپس به من فرمود: ای سلمان! از من نمی پرسی که چرا چنین کردم؟ عرض کردم : یا رسول الله! سبب چه بود؟

پیامبر فرمودند: مومن چون بر آن وجهی که دستور رسیده، وضو بگیرد و پس از آن نمازهای پنج گانه شبانه روز را به جا آورد، گناهان او می ریزند همچون این برگ ها که از این درخت فروریخت. آن گاه حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود:« وَ اَقِمِ الصّلاة طَرَفَیِ النّهارِ وَ زُلفاٌ مِنَ اللَّیلِ إنَّ الحَسنَاتِ یُذهِبنَ السّیِّئاتِ»(هود 114 ؛ در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار چرا که حسنات، سیئات(و آثار آنها) را از بین می برند.

نوشته شده توسط بهنام اشرفی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
منتظر موعود

منتظر موعود

مگر معراج نمی خواهید؟ مگر نمی خواهید بالا بروید؟ پس نماز کامل بخوانید محــــــــــــــک نـــــــمــــــــــاز است "آیت الله بهجت ره"

داستان های پندآموز و زیبا

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۰۲:۲۷ ق.ظ

دوست داشتن به دله ، بی خیال ظاهردوست داشتن به دله،  بی خیال ظاهر
بهش گفتم: امام زمان عج رو دوست داری؟
گفت: آره ! خیلی دوسش دارم
گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟
گفت: آره!
گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟
گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله
گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد
گفت: چرا؟
براش یه مثال زدم:
گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟


بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…
دیدم حالتش عوض شده
بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟
گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه
گفتم: پس حجابت….
اشک تو چشاش جمع شده بود
روسری اش رو کشید جلو
با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره
از فردا دیدم با چادر اومده
گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!
خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره
می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه

 حجاب چیه؟ مهم اینه که دل آدم پاک باشه!

*******************************************************************

ماجرای معلم و دانش آموز


ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ ، ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ، ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ:ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ | ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ | ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﮔﻔﺖ: ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ، ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﻳﻌﻨﻲﭼﻲ ؟ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻲﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ؟!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺁﺧﺮﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻣﻦﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ، ﻫﻤﻴﻦ؟!ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪﺷﻌﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮ ﺑﻪﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸﻪ!
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﻏﻤﻲ | ﻧﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩﻣﻲ

*********************************************************************

قهر کردن گنجشک با خدا

www.parsnaz.ir - داستان کوتاه قهر کردن گنجشک با خدا

طوفانی آمد و ...

روز ها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. فرشتگان سراغش را از خدا می‌گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می‌گفت: می آید؛ من تنها گوشی هستم که غصه‌هایش را می‌شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می‌دارد.


و سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لب هایش دوختند، گنجشک هیج نگفت. و خدا لب به سخن گشود: با من بگو از آن چه سنگینی سینه توست. گنجشک گفت: لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سر پناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. این طوفان بی موقع چه بود؟ چه می خواستی از لانه محقرم؟ کجای دنیا را گرفته بود؟” و سنگینی بغضی راه بر کلامش بست. سکوتی در عرش طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند.


خدا گفت: ماری در راه لانه ات بود. خواب بودی. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند. آن گاه تو از کمین کار پر گشودی. گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.


خدا گفت: و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخاستی. اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.

**********************************************************************

چکار کنم که خواب امام زمان (عج) را ببینم ؟

شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان رو ببینم؟
پیر مغان : شب یک غذای شور بخور. آب نخور و بخواب. شاگرد دستور پیر رو اجرا کرد و برگشت.

  شاگرد: استاد دائم خواب آب میدیدم! خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب می نوشم. کنار لوله آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه‌ای مشغول و...و...و...

پیر مغان فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛ تشنه امام زمان بشو تا خواب امام زمان ببینی.

*****

آیة الله العظمى بهجت(ره) در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگى امکان تشرف به محضر مقدس حضرت بقیه الله اعظم فرمودند: راه رسیدن به حضرت، یاد دائم آن بزرگوار است، یاد دائم و عدم غفلت از آن حضرت، آدمى را به محضر آن حضرت مى‎رساند. یاد دائم حضرت، کار مشکلى نیست حتى از تنفس فیزیکى بدن نیز آسان‎تر است. ولى همت مى‎خواهد. انسان عاشق حضرت، پس از توجه دائم همانند رسیدن به بلوغ، خود را طورى دیگر مى‎یابد.

*********************************************************************

گناهان پائیزی...

ابو عثمان می گوید: من و سلمان [علیه السلام] در زیر درختی نشسته بودیم، سلمان شاخه درختی را که برگ هایش خشک شده بود، تکان داد و در نتیجه همه برگ ها بر زمین ریخت.

آنگاه سلمان به من گفت: ای ابوعثمان! از من نمی پرسی که چرا چنین کردم؟

گفتم: سبب این کار چه بود؟

 سلمان گفت: با پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم در زیر درخت نشسته بودیم آن حضرت شاخه ای را که برگ هایش خشکیده بود، تکان داد و همه برگ ها بر زمین ریخت سپس به من فرمود: ای سلمان! از من نمی پرسی که چرا چنین کردم؟ عرض کردم : یا رسول الله! سبب چه بود؟

پیامبر فرمودند: مومن چون بر آن وجهی که دستور رسیده، وضو بگیرد و پس از آن نمازهای پنج گانه شبانه روز را به جا آورد، گناهان او می ریزند همچون این برگ ها که از این درخت فروریخت. آن گاه حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود:« وَ اَقِمِ الصّلاة طَرَفَیِ النّهارِ وَ زُلفاٌ مِنَ اللَّیلِ إنَّ الحَسنَاتِ یُذهِبنَ السّیِّئاتِ»(هود 114 ؛ در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار چرا که حسنات، سیئات(و آثار آنها) را از بین می برند.نظرات  (۴۸)

سلام

بسیار زیبا

ممنون
پاسخ:
سلام
خیلی ممنون از حضورتان
سلام
خدا قوت!
پاسخ:
سلام
ممنون
۱۵ مهر ۹۲ ، ۱۷:۱۶ آنتی زیون
ممنون . بسیار عالی .
پاسخ:
سلام
خیلی ممنون
۱۵ مهر ۹۲ ، ۲۱:۲۳ امیــــــــر(پـــــرپرواز)
با نامت نجوا که نه
زندگی می کنیم
هر جا نامت را دیدیم بهشت آنجاست
و هر جا نه 
جهنم ماست!
یـــــــــــــاحسینــــــــــــــ.....
پاسخ:
سلام
خیلی ممنون از حضورتان
سلام

فرصت نکردم همه شو بخونم ولی همین قدری که خوندم مثل همیشه عالی بود

انشاله تو یه فرصت دیگه خدمت میرسم  و بقیه رو  وهم میخونم/یاعلی
پاسخ:
سلام
خیلی ممنون از حضورتان

همیشه میخندم تا کسی دست دلم را نخواند؛تا کسی از زخم دلم؛زخم بر ندارد

دلتنگی هم عالمی دارد

 

 

 

+بسیار زیبابودن

پاسخ:
سلام
خیلی ممنون از حضورتان
۱۶ مهر ۹۲ ، ۱۳:۳۸ ابراهیم ایلخانی
سلام عزیز دل
میخوام یه نظر مفصل بنویسم برات:
اولا خیلی برام جالبه که بیشتر مطالب وبلاگ نویس های ما در زمینه های خوب هست یعنی محتوای خوبی منتشر میشود ولی به مسئله خیلی مهم این وسط گم شده و آن هم اینه کهآیا انتشار محتوا تاثیری هم روی خود فرد منتشر کننده و هم اونی که خواننده این مطالب هست میگذارد!! مطمئنا این موضوع جای بحث زیادی دارد اما به نظرم در مورد اکثر وبلاگ نویس ها این صدق نمیکنه ! اول از همه خودم رو میگم تا به کسیبر نخوره : اگه همه این حرف ها رو ما میبینیم و عمل نمیکنیم "" ایمان مون مشکل داره"
خیلی از وبلاگ نویس ها رو من دیدم و میبینم که ظاهرآ خیلی محتوا و عقایدی که تو وبلاگ منتشر میکنند خوب و به قول معروف "مثبت " هست اما خودشون تو جامعه خیلی اواع شون وخیم هست!!
حوزه فضای مجازی به نظرم به جای اینکه جایی برای تبادل علم و فرهنگ و اخلاق و خیلی چیزها که نیاز هر انسان برای تکامل و به قول معروف ریدن به خداست تبدیل شده به محلی برای دوری از خدا....!!
خدایی یه لحظه فکر کنیم روزی چند بار چشممون به گناه آلوده میشه؟؟ تو اینترنت چقدر مسائل بدی رو میبینیم...چقدر علم کسب میکنیم؟؟ چقدر اخلاق یاد میگیریم؟ چقدر تاثیر میپذیریم؟ و خیلی چیزها.......

به نظرم یه تلنگری بزنیم به خودمون  مثل همون ضرب المثل " یه سوزن به خودت و یه جوال دوز به دیگران" بعد بیاییم سر وبلاگ و .....بخواهیم خوبی ها رو منتشر کنیم....

حرف زیاده من نظرم اینه ای کاش میشد به قول حضرت آقا این کرسی های بیان اندیشهجوانان رو مسئولین راه بیاندازند تا همه بیان و دیدگاه شون رو بیان کنند....

دوست عزیزم بهنام جان اگه تا دیروز من شما رو کشوندم به پای وبلاگ نویسی امروز هم مطمئنم دوستان خوبم مثل شما با آگاهی کمل در این فضا قدم میگذارن..

من الله توفیق


پاسخ:
با سلام
خیلی ممنون از حضورتان و نظر مفصل تان!
آپم
پاسخ:
سلام
آمدم

مسیح اگر به آسمان عروج کرد

چشم انتظار ظهور تو بود

و حسین علیه السلام

آنروزکه در قتلگاه آرام گرفت

به امید قیام تو سر بر آسمان دوست سائید

که:

این الطالب بدم المقتول بکربلا ...

با سلام همسنگر گرامی
مطالبتون خیلی مفید و قابل تأمله کوتاهی بنده رو ببخشین که دیر به دیر به وبلاگتون سرمیزنم.
پاسخ:
سلام
ممنونم از حضورتان
ارادتمندیم
سلام آ بهنام
نجورسن کیشی؟
قارداش یکم کم بنویس دا  دو ساعت طول میکشه اینو بخونی
آقا دمت گرم عالی بود و واقعا پند آموز
پاسخ:
سلاااااااااااااااااااااااااام داداش علی
اونم به چشم
ارادتمندیم
سلام جناب فوق العاده بود 
اپم دوس داشتید سری بزنید
یا علی
۱۷ مهر ۹۲ ، ۲۳:۴۳ عزیز دلها

سلام

 زیبابود

پاسخ:
سلام داداش
ممنون
۱۹ مهر ۹۲ ، ۱۱:۰۱ کوچکترین منتظر

سلام.بسیار عالی...

لینک شدید

یا علی...

پاسخ:
سلام
خیلی ممنون از حضورتان و نظر لطفتان
شما هم لینک شدین

سلام خسته نباشید

واقعا خیلی زیبا بود.

پاسخ:
سلام
خیلی ممنون
۲۰ مهر ۹۲ ، ۱۳:۳۲ نمونه برهان الدین شبستری

سلام

وبلاگ مدرسه نمونه برهان الدین بعد از اندکی تاخیر به روز شد.منتظر  نظرات ارزشمند و سازنده شما هستیم.

اگر مایل به تبادل لینک هستید اسم و آدرس وبلاگ خود را در اختیار ما قرار دهید و ما را با اسم نمونه برهان الدین شبستری لینک کنید.

یا حق

پاسخ:
سلام
موفق باشین
۲۱ مهر ۹۲ ، ۰۰:۰۲ سجاد عبدی
امام باقر (ع) : خداوند دوست ندارد که مردم 
در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند 
ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد.
شهادت امام باقر بر شما تسلیت....

▌║█║HOO ALI HEYDAR MADAD ©sajjadabdi ▌║█║


۲۱ مهر ۹۲ ، ۰۶:۳۲ هوای حوصله

سلام 

شرمنده دیر کردم ! مشکل سیستمی داشتم ! ! 

واقعا جالب بودند !هر تک تکشون ! مثال برای دل ! 

موفق باشید / یاعلی

پاسخ:
سلام
ارادت داریم خدمتتون
خیلی ممنون از حضورتان
 از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس آب یخً را هم فوت میکنیم...+آپم ...
منتظرتونم
در کارگه کوزه گری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش
پاسخ:
سلام داداش
واقعا زیبا بود
سلام
سخنان شهید دستغیب در مورد وقایع حرکت حضرت سید الشهدا(ص)و عاشورا
در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام

که قربانی چشم های روشنت باشم

بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای

ای خلیل من !

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را

قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

سلام

انشالله غم هایتان قربانی شادی هایتان شود.
عیدتون مبارک
سلام
عید تون مبارک
نام وب شما یا شعار وب در متن دل نوشت آمده است 
تشریف بیاورید
پاسخ:
سلام
عید شما هم مبارک
چشم
۲۴ مهر ۹۲ ، ۱۴:۲۲ عزیز دلها

عید قربان ، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.

اینجا سرای دلهاست

کدوم دل ؟ سیاه یا سفید
سلام الان اجازه میدی تصویرت و بذارم و به همه بگم که بیان ببینن
پاسخ:
سلام
هر جور راحتی
ممنون از حضور گرمتون
پشت نویسی کارت عروسی یارو : . . . . . . . . . . حاج حسینعلی و خانواده محترم ، بجز پسر وسطی احمدعلی پدرسگ کصافت بی پدرمادر ... خاک تو سرتون با اون بچه تربیت کردنتون ، اصلا دلم نمیخواد بیاید...
پاسخ:
جالب بود
۲۸ مهر ۹۲ ، ۲۱:۳۲ عزیز دلها
ممنون از حضورتان
پاسخ:
فدات
۲۹ مهر ۹۲ ، ۲۱:۰۳ میلاد علیدوست

سلام.با موضوع {هدف از زیارت} در خدمتم
 حق با علی ست
۲۹ مهر ۹۲ ، ۲۱:۰۳ سرباز ولایت
سلام با مطلب " رمز جدید : 8سال گذشته " به روزم و منتظر حضور گرمتان

الهم عجل لولیک الفرج
سلام
عذر خواهم بابت دیر رسیدنم
با دو مطلب جدید در خدمت شما هستم ....

پیشاپیش عیدتان مبارک

پاسخ:
آی ساو اول
۰۱ آبان ۹۲ ، ۰۹:۰۳ میلاد علیدوست

سلام با موضوع {{من آدم سیاسی نیستم }}درخدمتم
 حق با علی ست
۰۵ آبان ۹۲ ، ۱۹:۲۵ بسیجی عاشق
با مطلبی به عنوان آوای خوار به روزم
بست قبلیم برای غدیر اونم خالی از لطف نیست خوندنش....
اگه مایلید سری بزنید و ما رو از نظراتتون بی نصیب نذارید
یا علی
سلام.تو کجا وبلاگ کجا!!!!!!اینا که با حجابن
۱۹ آذر ۹۲ ، ۱۴:۴۰ ابوالفضل فتح اللهی
سلام قارداش منم لینک کن دا
۱۰ دی ۹۲ ، ۱۹:۳۸ محسن ملکی نزاد
عالی بود بهنام جان عالی
۲۴ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۵۲ ✿ηαℨ ʟḯ✿
سلام دوست خوبم
وبلاگ زیبایی دارین
با تبادل لینک موافقین؟ ممنون میشم خبرم کنین
.:: دشوارترین مبارزه از زبان امام خامنه ای مدظله العالی ::.

سلام..
بروزیم و منتظر حضور گرم شما..
عاقبتتون ختم بشهادت ان شاءالله..
یا علی مدد..
سلام، خدا قوت/

آخرین مطلب ما رو بخونید، ما رو حلال بفرمایید!
یا علی
چه دفاعی از خود بکنم؟
شما بفرمایید...

سلام
منتظر نظرات شما بزرگوار هستیم..
در پناه خدای خوبیها..

سلام دلاور

گذاشتن این عکس داخل وبلاگتون خودش ترویج بدحجابی هست و از لحاظ شرعی هم جایز نیست!حتما در این مورد به استفتائی که از مقام معظم رهبری کردن مراجعه بفرمایید.

۲۳ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۲۸ سلمان محمدی
سلام/ بفرمایید روضه...
www.rozeha.blog.ir
۲۴ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۱۶ مجنون الحسین

سلام. ایام فاطمیه رو بر شما تسلیت میگم  انشاالله که مسافرت خوش بگذرد

اگر لطف کردین به من هم سر بزنید خوشحال میشم.              

                                                      http://m-ponzay.blogfa.com/

 

آینده متعلق به ایران است!
ملت ایران باید خود را قوی کند!


سلام..
سال نو مبارک
ان شاءالله سال پر خیر برکتی داشته باشید
تربت بروز شد..
منتظر حضور ارزشمندتون هستیم..

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی